Overslaan en naar de inhoud gaan

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem dat in België opgesteld is om de regionale en federale bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.
 
De Raad is samengesteld uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden aangeduid door de verschillende regionale en federale bevoegde overheden. Het wordt in zijn wetenschappelijk werk bijgestaan door experten uit academische instellingen en door de SBB. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.
 
In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, dient de Raad steeds geraadpleegd te worden door de overheden. Wat het ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen betreft (bv. laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden en ziekenhuiskamers) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten.

Laatste nieuws

Advies betreffende dossier EFSA-GMFF-2022-3670 / RX-029 (in het Engels): maïs MON 89034 x 1507 x NK603 (Bayer CropScience and Corteva Agriscience) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMFF-2022-9170 / RX-027 (in het Engels): maïs MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (Bayer CropScience and Corteva Agriscience) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMFF-2022-10651 (in het Engels): maïs MON 94804 (Bayer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier B/BE/24/BVW5 (in het Engels): Fase 3 klinische proef (Pfizer) met een GG adeno-geassocieerde virale vector voor de behandeling van hemofilie B
Advies betreffende dossier B/BE/24/BVW4 (in het Engels): Fase 3 klinische proef (Sarepta Therapeutics) met een GG adeno-geassocieerde virale vector voor gentherapie
Advies betreffende dossier B/BE/23/BVW3 (in het Engels): Fase 1 klinische proef (AstriVax) met een GG levend-verzwakt gele koorts virus
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2019-159 (in het Engels): maïs DP202216 (Pioneer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier B/BE/24/V2 (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG populieren met een gewijzigde houtsamenstelling
Advies betreffende dossier B/BE/24/V1 (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG populieren met een verminderd lignine gehalte
Advies betreffende dossier GMFF-2022-9450 (in het Engels): maïs MON810 (Bayer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding