Overslaan en naar de inhoud gaan

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem dat in België opgesteld is om de regionale en federale bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.
 
De Raad is samengesteld uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden aangeduid door de verschillende regionale en federale bevoegde overheden. Het wordt in zijn wetenschappelijk werk bijgestaan door experten uit academische instellingen en door de SBB. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.
 
In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, dient de Raad steeds geraadpleegd te worden door de overheden. Wat het ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen betreft (bv. laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden en ziekenhuiskamers) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten.

Laatste nieuws

Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2018-153 (in het Engels): soja GMB151 (BASF) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Activiteitenverslag 2020 van de Adviesraad voor Bioveiligheid
Advies betreffende do​ssier B/BE/21/V1​ (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG populieren met een gewijzigde houtsamenstelling
Advies betreffende dossier EFSA-​GMO-RX-017 (in het Engels): Maïs MON 88017 x MON 810 (Bayer Agriculture BVBA) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende do​ssie​r B/BE/20/BVW5​ (in het Engels): Fase 1b klinische proef (Nouscom srl) met een GG stam van adenovirus en een GG stam van "Modified Vaccinia virus Ankara" (MVA)
Advies betreffende do​ssier B/BE/20/BVW4 (in het Engels): Fase 3 klinische proef (Pfizer Inc.) met een GG stam van een adeno-geassocieerd virus (AAV)
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2016-132​ (in het Engels): Soja DAS-81419-2 × DAS-44406-6 (Dow AgroSciences LLC) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende do​ssier EFSA-GMO-NL-2017-139​​ (in het Engels): Maïs MON87427 × MON87460 × MON89034 × 1507 × MON87411 × 59122 (Monsanto) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-​GMO-RX-016​ (in het Engels): Maïs Bt11 (Syngenta) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2015-127 (in het Engels): Maïs 1507 x MON810 x MIR162 x NK603 (Pioneer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding