Overslaan en naar de inhoud gaan

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem dat in België opgesteld is om de regionale en federale bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.
 
De Raad is samengesteld uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden aangeduid door de verschillende regionale en federale bevoegde overheden. Het wordt in zijn wetenschappelijk werk bijgestaan door experten uit academische instellingen en door de SBB. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.
 
In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, dient de Raad steeds geraadpleegd te worden door de overheden. Wat het ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen betreft (bv. laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden en ziekenhuiskamers) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten.

Laatste nieuws

Advies betreffende dossier B/BE/21/BVW​​​​3 (in het Engels): Fase 1/2 klinische proef (Prevail Therapeutics) met een GG adeno-associated virus serotype 9
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-ES-2018-154 (in het Engels): katoen GHB811 (BASF) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2012-109 (in het Engels): koolzaad 73496 (Pioneer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-RX-018 (in het Engels): katoen GHB614 (BASF) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier B/BE/21/BVW​​​​2 (in het Engels): Fase 1 klinische proef (Wageningen Bioveterinary Research - Larissa Consortium) met een GG leven-verwakt Rift Valley fever virus
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2010-85 (in het Engels): soja MON 87769 x MON 89788 (Monsanto) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Activiteitenverslag 2020 van de Adviesraad voor Bioveiligheid
Advies betreffende do​ssier B/BE/20/V1​ (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG maïs met gewijzigde groeikarakteristieken - Verzoek tot wijziging