Overslaan en naar de inhoud gaan

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem dat in België opgesteld is om de regionale en federale bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.
 
De Raad is samengesteld uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden aangeduid door de verschillende regionale en federale bevoegde overheden. Het wordt in zijn wetenschappelijk werk bijgestaan door experten uit academische instellingen en door de SBB. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.
 
In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, dient de Raad steeds geraadpleegd te worden door de overheden. Wat het ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen betreft (bv. laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden en ziekenhuiskamers) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten.

Laatste nieuws

Advies betreffende dossier B/BE/24/V2 (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG populieren met een gewijzigde houtsamenstelling
Advies betreffende dossier B/BE/24/V1 (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG populieren met een verminderd lignine gehalte
Advies betreffende dossier GMFF-2022-9450 (in het Engels): maïs MON810 (Bayer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2020-172 (in het Engels): maïs DP915635 (Pioneer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2019-163 (in het Engels): maïs DP23211 (Pioneer) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier B/BE/24/V3 (in het Engels): Veldproef (VIB) met GG maïs met met verbeterde verteerbaarheid
Advies betreffende dossier B/BE/23/V4 (in het Engels): Veldproef (INARI Agriculture N.V.) met GG maïs met een verbeterde plantarchitectuur
Activiteitenverslag 2022 van de Adviesraad voor Bioveiligheid
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-DE-2018-149 (in het Engels): maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x MON 89034 x 5307 x GA21 (Syngenta) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-DE-2017-141 (in het Engels): katoen COT102 (Syngenta) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding