Overslaan en naar de inhoud gaan

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem dat in België opgesteld is om de regionale en federale bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.
 
De Raad is samengesteld uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden aangeduid door de verschillende regionale en federale bevoegde overheden. Het wordt in zijn wetenschappelijk werk bijgestaan door experten uit academische instellingen en door de SBB. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.
 
In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, dient de Raad steeds geraadpleegd te worden door de overheden. Wat het ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen betreft (bv. laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden en ziekenhuiskamers) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten.

Laatste nieuws

Activiteitenverslag 2022 van de Adviesraad voor Bioveiligheid
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-DE-2018-149 (in het Engels): maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x MON 89034 x 5307 x GA21 (Syngenta) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-DE-2017-141 (in het Engels): katoen COT102 (Syngenta) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier B/BE/22/BVW6 (in het Engels): Fase 3 klinische proef (Sarepta Therapeutics) met een recombinant, adeno-geassocieerd virus voor de behandeling van Duchenne-spierdystrofie
Advies betreffende dossier B/BE/22/BVW5 (in het Engels): Fase 2 klinische proef (F. Hoffmann-La Roche Ltd) met een recombinant, adeno-geassocieerd virus voor de behandeling van Duchenne-spierdystrofie
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-RX-024 (in het Engels): koolzaad MS8, Rf3 and MS8 x Rf3 (BASF) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier B/BE/23/BVW​​​​2 (in het Engels): Fase 2b klinische proef (Janssen-Cilag International NV) met een recombinant, replicatie-incompetent, adeno-geassocieerd virus serotype 2 voor de behandeling van een oogaandoening
Advies betreffende dossier B/BE/23/V1 (in het Engels): Veldproef (INARI Agriculture N.V.) met GG maïs met verminderde planthoogte
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2017-140 (in het Engels): maïs MON 87419 (Monsanto) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-DE-2016-137 (in het Engels): maïs GA21 x T25 (Syngenta) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding