Overslaan en naar de inhoud gaan

Commerciële introductie van GGO's in het milieu: Wettelijke procedures

De rol en tussenkomsten van de Raad in de reglementaire procedures die van toepassing zijn voor de dossiers Deel C van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot uitvoering van Richtlijn 2001/18/EG over de introductie van GGO's in het leefmilieu om het in de handel te brengen worden samengevat in het diagram aan de rechterzijde.
 
Voor de wetenschappelijke evaluatie van deze dossiers kan de Raad gebruik maken van de hierboven vermelde KB en de verschillende beschikbare richtsnoeren die werden opgesteld voor GG-planten of GG-micro-organismen, opgelijst op de Belgian Biosafety Server.