Overslaan en naar de inhoud gaan

Experimentele studies met GG planten: Wettelijke procedures

De rol en tussenkomsten van de Raad in de reglementaire procedures die van toepassing zijn voor de dossiers Deel B van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot uitvoering van Richtlijn 2001/18/ EG over de doelbewuste introductie van GGO voor andere doeleinden dan het op de markt brengen worden samengevat in het diagram aan de rechterzijde.
 
Voor de wetenschappelijke evaluatie van deze dossiers kan de Raad gebruik maken van het hierboven vermelde KB en de verschillende beschikbare richtsnoeren die werden opgesteld voor GG-planten, opgelijst op de Belgian Biosafety Server.