Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenstelling van de Raad

De samenstelling van de Raad wordt vastgesteld door het Koninklijk besluit van 15 november 2017 (Belgische Staatsblad van 28 november 2017). Vier van de leden hebben ontslag genomen sinds de installatie van de Raad en zijn nog niet vervangen.

Voorzitter: ​Geert Angenon
 
Vice-voorzitter: Corinne Vander Wauven

Effectieve leden:

Aangeduid door Vertegenwoordigers
​Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid
Mevr. Corinne Vander Wauven, Université Libre de Bruxelles, Institut de Recherches micro-biologiques Jean-Marie Wiame
Dhr. Willy Zorzi, Université de Liège, Faculté de Médecine, Département des Précliniques
Federale Minister bevoegd voor Landbouw
Dhr. Maurice De Proft, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Dhr. Geert Angenon, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen
Federale Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid
Dhr. Bartholomeus Panis, Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling plantenbibliotheek
Federale Minister bevoegd voor Werk
Dhr. Alfred Volckaerts, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Vlaamse Regering
Dhr. Ludo Holsbeek, Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dhr. Marc De Loose, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Eenheid Technologie en Voeding
Waalse Regering
Dhr. Frédéric Debode, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département Valorisation des Produits Agricoles
Dhr. Jacques Dommes, Université de Liège, Département des Sciences de la Vie
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Dhr. Bruno Schiffers, Université de Liège, Laboratoire de Phytopharmacie, Gembloux Agro-BioTech
Mevr. Karen Willard-Gallo, Université Libre de Bruxelles, Institut Jules Bordet

Plaatsvervangende leden:

Aangeduid door Vertegenwoordigers
​Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid
Dhr. Jozef Anné, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde
Dhr. Anton Roebroek, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Menselijke Erfelijkheid
Federale Minister bevoegd voor Landbouw
Dhr. Nicolas Van Larebeke-Arschodt, Vrije Universiteit Brussel, Analytical and Environmental Chemistry
Mevr. Nathalie Verbruggen, Université Libre de Bruxelles, Laboratoire de Physiologie et de Génétique Moléculaire des Plantes
Federale Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid
Mevr. Godelieve Gheysen, Universiteit Gent, Vakgroep moleculaire biotechnologie; Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden
Federale Minister bevoegd voor Werk
Mevr. Lydie Dehon, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Vlaamse Regering
Dhr. René Custers, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Mevr. Anna Depicker, Universiteit Gent, Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica
Waalse Regering
Mevr. Julie Marlier, Service public de Wallonie, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Dhr. Frank Vancayemberg, Service public de Wallonie, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Mevr. Wien Nijs, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid, Dienst Economie, Cel Landbouw
Mevr. Christine Jasinski, Brussels Instituut voor Milieubeheer