Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenstelling van de Raad

De samenstelling van de Raad wordt vastgesteld door het Koninklijk besluit van 7 december 2021 (Belgisch Staatsblad van 24 december 2021) en het Koninklijk besluit van 1 mei 2022 (Belgisch Staatsblad van 23 mei 2022).

Voorzitter: ​Geert Angenon
 

Effectieve leden:

Aangeduid door Vertegenwoordigers
​Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid
Mevr. Véronique Fontaine, Université Libre de Bruxelles, Faculté de Pharmacie
Dhr. Willy Zorzi, Université de Liège, Faculté de Médecine, Département des Précliniques
Federale Minister bevoegd voor Landbouw
Dhr. Henri Batoko, Université Catholique de Louvain, Institute of Molecular Science and Technology
Dhr. Geert Angenon, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen
Federale Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid
Dhr. Rik Gijsbers, Katholieke Universiteit Leuven, Molecular Virology and Gene Therapy
Federale Minister bevoegd voor Werk
Dhr. Gunter Kathagen, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (HUA)
Vlaamse Regering
Dhr. Ludo Holsbeek, Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dhr. Marc De Loose, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Eenheid Technologie en Voeding
Waalse Regering
Dhr. Frédéric Debode, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département Valorisation des Produits Agricoles
Mevr. Claire Remacle, Université de Liège, Département des sciences de la vie
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Dhr. Philippe Baret, Université Catholique de Louvain, Earth and Live Institute
Mevr. Karen Willard-Gallo, Université Libre de Bruxelles, Institut Jules Bordet

Plaatsvervangende leden:

Aangeduid door Vertegenwoordigers
​Federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid
Dhr. Jozef Anné, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde
Dhr. Anton Roebroek, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Menselijke Erfelijkheid
Federale Minister bevoegd voor Landbouw
Dhr. Nicolas Van Larebeke-Arschodt, Vrije Universiteit Brussel, Analytical and Environmental Chemistry
Mevr. Claire Périlleux, Université de Liège, Département des sciences de la vie
Federale Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid
Mevr. Godelieve Gheysen, Universiteit Gent, Vakgroep moleculaire biotechnologie; Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden
Federale Minister bevoegd voor Werk
Mevr. Katrien Lysens, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Vlaamse Regering
Dhr. René Custers, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Mevr. Anna Depicker, Universiteit Gent, Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica
Waalse Regering
Mevr. Stéphanie Berzigotti, Service public de Wallonie, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Dhr. Pol Gosselin, Service public de Wallonie, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Dhr. Wouter Vanhove, Universiteit Gent, Department of Plants and Crops
Mevr. Christine Jasinski, Brussels Instituut voor Milieubeheer