Overslaan en naar de inhoud gaan

Secretariaat

De Dienst Bioveiligheid en biotechnologie (SBB) va Sciensano (vroeger Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) is verantwoordelijk voor het administratieve en wetenschappelijke secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid.
De SBB is opgericht in 1995 en bestaat uit een multidisciplinaire groep wetenschappers die wetenschappelijke expertise en onderzoek inzake bioveiligheid uitvoeren. De belangrijkste taken van de SBB zijn de volgende:
 
Expertise: De SBB biedt een responsieve en betrouwbare bron van wetenschappelijke expertise aan de federale en regionale bevoegde instanties en aan de Adviesraad voor Bioveiligheid in verband met de beoordeling van de risico's voor de menselijke gezondheid en het mileu van de activiteiten waarvoor GGO's en/of pathogenen worden gebruikt. De SBB zorgt volgens strikte kwaliteitsnormen voor de archivering, traceerbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens van de regelgevingsdossiers .
 
Ondersteuning: De SBB biedt wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische bevoegde instanties in officiële fora inzake bioveiligheid op het Europese en internationale niveau, zorgt voor de continuïteit van de technische en wetenschappelijke expertise en de wetenschappelijke consistentie van de positie van België binnen de verschillende instanties. De SBB is het nationale contactpunt voor het Biosafety Clearing-House (BCH) van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid .
 
Onderzoek: Door uitgebreide literatuurstudies over nieuwe onderwerpen en deelname aan onderzoeksprojecten op het Belgische en Europese niveau, draagt de SBB ​​actief bij aan het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de beoordeling van de gezondheids- en milieueffecten van GGO's en pathogenen.
 
Communicatie en informatie: De SBB streeft ernaar om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende stakeholders via verschillende vormen van communicatie en informatie, met name de publicatie van wetenschappelijke rapporten en peer-reviewed papers, de organisatie van wetenschappelijke evenementen en de website Belgian Biosafety Server. Door deze initiatieven is de SBB ook gericht op het versterken van het verband en het partnerschap met de wetenschappelijke gemeenschap .
 
Meer informatie over de SBB is te vinden op de Belgian Biosafety Server.